Privacyverklaring

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens via de website van Wereldkundig BV en van klanten van Wereldkundig BV. Wereldkundig BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze contactgegevens zijn:

Wereldkundig BV
Haringvliet 68
3011 TG Rotterdam
vragen@wereldkundig.nl
Helpdesk: 06 30 60 33 33

Met welk doel worden persoonlijke gegevens verwerkt?

Wereldkundig BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het verzenden van persberichten en nieuwsbrieven;
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening;
– Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken zodat u gebruik kunt maken van ons Nieuwsbrieven- en Persberichtensysteem.


Welke gegevens verzamelen wij als u onze nieuwsbrief ontvangt?

E-mailadres (het enige verplicht in te vullen veld)

– Voor- en/of achternaam (niet-verplichte informatie)

– Organisatie (niet-verplichte informatie)

– Gegevens rond het openen van de nieuwsbrieven, en het klikken op links.


Welke gegevens ontvangen wij als u onze helpdesk belt of mailt?

– E-mailadres

– Voor- en/of achternaam

– Telefoonnummer

We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Bewaartermijnen

Wereldkundig BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

– Voor de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens zo lang de nieuwsbrieven of persberichten verstuurd worden;

– Abonnees kunnen zichzelf gemakkelijk uitschrijven via one-click of via de link onderaan iedere nieuwsbrief of persbericht. In dat geval worden de gegevens nog 30 dagen bewaard en daarna automatisch definitief verwijderd.

– Als u klant van ons bent geweest dan bewaren we uw contactgegevens maximaal 5 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wereldkundig BV zal uw persoonsgegevens niet verstrekken of verkopen aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.


Beveiliging

Werelkundig neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en beschikt, via verwerker Level Level in Rotterdam, over een ISO-27001 certificering. Wij nemen uitgebreide maatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wereldkundig BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vragen@wereldkundig.nl


Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit laten weten aan ons via vragen@wereldkundig.nl Wereldkundig BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.


Heeft u een nieuwsbrief / persbericht ontvangen die voor klanten van Wereldkundig BV is verzonden en heeft u daar vragen over?

Wereldkundig BV verwerkt persoonsgegevens voor onze klanten. De klanten zijn verwerkingsverantwoordelijken. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door één van onze klanten, dan kunt u zich direct tot hen richten.

Dit privacybeleid is voor het laatst inhoudelijk aangepast: april 2024.